Boligselskab
Svendborg Andels-Boligforening
Gebyrtype Beløb
Indmeldelsesgebyr 200,00
Heraf foreningsandel 0,00
Ajourføringsgebyr 175,00
 

Klik på knappen, hvis du vil meldes ind i Svendborg Andels-Boligforening.
Indmeld
Afdelinger i Svendborg Andels-Boligforening.
Nylandsvej
Nylandsvej 1-59 og 2-60
5700 Svendborg
60 boliger i tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
Rødeledsvej
Rødeledsvej 3-13
5700 Svendborg
24 boliger i etagebebyggelse.
Brydevej
Brydevej 21-25
5700 Svendborg
18 boliger, etagebebyggelse
Glentevej - Blokke
Glentevej 1-23 og 2-12
5700 Svendborg
72 Boliger etagebebyggelse
Glentevej - Huse
Glentevej 25-41 og 14-28
5700 Svendborg
34 boliger i tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
St. Byhavevej
St. Byhavevej 1-31 og 2-18
5700 Svendborg
100 boliger i etagebebyggelse.
Strynøvej/Lyøvej
Strynøvej 1-23 og 2-24
5700 Svendborg
144 boliger i etagebebyggelse
Bispeløkken/Priorvej
Bispeløkken 3-9 og 2-12
5700 Svendborg
92 boliger i etagebebyggelse
Struebjerg
Struebjerg 3-17
5700 Svendborg
8 boliger i tæt lav bebyggelse, huse
Munkevænget
Munkevænget 1-13 & 2-12
5700 Svendborg
72 boliger i etagebebyggelse
Elmevænget
Elmevænget 1-17 og 7-22
5700 Svendborg
36 boliger i etagebebyggelse og 16 boliger tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
Sanddalsparken
Sanddalsparken 1-19
5700 Svendborg
102 boliger i etagebebyggelse.
Skovparken
Ørbækvej, Byparken, St. Byhavevej
5700 Svendborg
675 boliger i etagebebyggelse og 62 boliger i tæt lav bebyggelse, klynghuse.
Hjortøvænge
Hjortøvænge 2-36
5700 Svendborg
18 boliger i tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
Svendborg-Bo
Nyborgvej 225 m.fl.
5700 Svendborg
10 boliger i tæt lav bebyggelse, huse.
Bregnegården
Bregnegårdsparken/vænget/haven
5700 Svendborg
122 boliger i tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
Søsterhaven
Søsterhaven 1-20
5700 Svendborg
20 boliger i tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
Wiggers Park
Wiggers Park 5 - 187
5700 Svendborg
157 boliger i tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
Solsikkevej
Solsikkevej 21-129
5700 Svendborg
54 boliger i tæt lav bebyggelse, rækkehuse.
Sofielund
Sofielund 4-88
5700 Svendborg
46 seniorboliger med særlige tildelingsregler
Troldehøj / Kvistvænget / Frøavlen
Gl. Skårupvej, Kvistvænget
5700 Svendborg
146 ældre- og plejeboliger med kommunal anvisning
Langebakke
Langebakke 2 - 34
5700 Svendborg
34 boliger under opførelse
4.9.8.263