Bliv medlem

Hvis du kun ønsker at stå som medlem - uden at være på ventelisten - kan du melde dig ind i Svendborg Andels-Boligforening ved at sætte flueben og trykke 'Indmeld' neden for.

Som medlem af Svendborg Andels-Boligforening kan du altid skrive dig på venteliste med anciennitet fra indmeldelsesdatoen.

Vær opmærksom på, at der herefter en gang årligt opkræves et ajourføringsgebyr. Gebyret dækker udgifterne til medlems- og ventelisteadministration.

  Selskab Indmeldelsesgebyr
Svendborg Andels-Boligforening 200,00

Indmeld
4.9.0.986